logo

Prijevoz drva i trupaca

U ponudi za prijevoz drva i trupaca se nalazi 38 dobavljača

USLUŽNO, vl. Nikola Benšak

Đurđic 56, Ivanska

KARBO ZIM d.o.o.

Brezinska 16, Oborovo Bistransko

ŠPEDTRANS WORLD d.o.o.

Kukuljanovo 387, Kukuljanovo

OKORAK d.o.o.

Zbjeg 38, Zbjeg

KLANATRANS d.o.o.

Klana 98, Klana

NOLIOT d.o.o.

Nenadići 49, Krk

DA-NI-MA d.o.o.

Podvožić 47, Barilović

BRAVEL d.o.o.

T. Brezovačkog 27, Vrbovec

DIP PILANA GOMIRJE d.o.o. u stečaju

Jove Stojanovića-Brice 23, Gomirje

B.B.-TRANS d.o.o.

Sajmišna 8/B, Otočac

MMM-VUKELIĆ d.o.o.

Zagrebačka 228/C, Brestača

JADROŠPED d.o.o.

Šetalište A.Kačića Miošića 13, Rijeka