logo

Posredovanje u prometu roba i usluga na domaćem i inozemnom tržištu

U ponudi za posredovanje u prometu roba i usluga na domaćem i inozemnom tržištu se nalazi 91 dobavljača

EURO PIZZA d.o.o.

Galanti 11 G, Krculi

MLAKAR VILIČARI d.o.o.

Savska 1/a, Bestovje

A. G. EUROMONT d.o.o.

Vijeća Europe 95, Vukovar

MON PERIN d.o.o.

Trg La Musa 2, Bale

EUROPA STAR d.o.o.

Zagrebačka 5, Rijeka

ATIKA d.o.o.

Marco Garbin 1, Rovinj

HACIJENDA BALDAŠI d.o.o.

Dobrilina 9, Pula

ČUBANI - BALE d.o.o.

Čubani bb, Bale

BI TI ESSE d.o.o.

Krculi, Galanti 11/g, Žminj

ONIS d.o.o.

Pusta 5a, Rovinj

E.C.R.U.S. d.o.o.

D. Segalla 8, Rovinj

A. D. P. ulaganja d.o.o.

D.Segalla 8, Rovinj

JUVENTUS d.o.o.

Ribarski Prolaz 4, Rovinj

G. I. R. O . izgradnja d.o.o.

Flavijevska 12, Pula

NEPTUN MARIS d.o.o.

J. Rakovca 10, Rovinj