logo

Poslovi špedicije

U ponudi za poslovi špedicije se nalazi 12 dobavljača

RIVUS d.o.o.

Trinajstićeva 8, Rijeka

STUDIO MAGNOLIJA d.o.o.

Franca Prešerna 3, Rijeka

ONERO d.o.o.

Miroslava Krleže 39, Split

AMEROPA ŽITNI TERMINAL d.o.o.

Vranjički Put 16, Vranjic

BORI - LIBRA d.o.o.

Istarska 24 A, Umag

EURO CAMPUS d.o.o.

Aleja Slatina bb, Mošćenička Draga

ČILAŠ d.d.

Vrlička 41, Sinj

VELUM d.o.o.

Obala kneza Branimira 4 H, Zadar

AURUM d.o.o.

Goranska 49 a, Novigrad

ŠPEDICIJA DAMA d.o.o. u stečaju

Kolodvorska Ulica 1/a, Umag

LOZANČIĆ d.o.o.

Ulica Tribje bb, Umag