logo

Poslove rukovanja robom npr. pakiranje, prepakiranje, raspakiranje, uzimanje uzoraka, vaganje

U ponudi za poslove rukovanja robom npr. pakiranje, prepakiranje, raspakiranje, uzimanje uzoraka, vaganje se nalazi 45 dobavljača

ANCORIS d.o.o.

Pasjak 61, Šapjane

SUZI d.o.o.

Marčelji, Vrtače 4, Viškovo

VARIUS d.o.o.

Franje Čandeka 23/A, Rijeka

D. E. N. E. C. O. M. d.o.o.

Hegedušićeva 15, Rijeka

GLOBAL PAŠA d.o.o.

Kralja Tomislava 105, Crikvenica

KAŠTEL JANJEVAL d.o.o.

Ulica Janjeval 5/A, Tribalj

STJEPAN PENDIĆ d.o.o.

Okršaj 20/A, Dražice

M. D. B. d.o.o.

Luki 6/A, Rijeka

TUTINI DVORI d.o.o.

Ive Vojnovića 5, Rijeka

A2 d.o.o.

Šetalište 13. divizije 77, Rijeka

DAMA d.o.o.

Pletenci 3, Rijeka

LUXURY NEKRETNINE d.o.o.

Janeza Trdine 9, Rijeka

MA. DA. USLUGE d.o.o.

Drage Gervaisa 24, Rijeka

DE - EL d.o.o.

Marčelji,Vrtače 65, Viškovo