logo

Plastične vrećice, polietilenske vreće i vrećice

U ponudi za plastične vrećice, polietilenske vreće i vrećice se nalazi 27 dobavljača

RADOFORM d.o.o.

Samoborska cesta 110, Rakov Potok

DIZMAR d.o.o.

Majstorska 5, Zagreb

GEC d.o.o.

Antuna Muhvića 44, Plešce

PRIMAX d.o.o.

Mirogojska ulica 27, Zadubravlje

WELTPLAST d.o.o.

Velika cesta 33, Zagreb

SIPAS GALDOVO d.o.o.

Galdovačka 4, Sisak

NE-GO-PLAST d.o.o.

Basarovićeva 5, Velika Mlaka

MURAPLAST d.o.o.

Sajmišna 16, Kotoriba

MEVIG d.o.o.

Dinka Šimunovića 1, Split

METALOPLAST, vl. Damir Ocvirek

Stjepana Radića 162, Nova Kapela

VUPLAST d.o.o.

Radnička 86, Savska Ves

MINI-PAK d.o.o.

Industrijska ulica bb, Garešnica

KOLA TRGOVINA d.o.o. u stečaju

Kopernikova 3, Zagreb

OPTIPLAST d.o.o.

Odra Sisačka 46, Odra Sisačka

MI - PLAST d.o.o.

Milutina Barača 54, Rijeka