logo

Plastične vrećice i vreće, biorazgradljive

U ponudi za plastične vrećice i vreće, biorazgradljive se nalazi 10 dobavljača

WELTPLAST d.o.o.

Velika cesta 33, Zagreb

SIPAS GALDOVO d.o.o.

Galdovačka 4, Sisak

MURAPLAST d.o.o.

Sajmišna 16, Kotoriba

EKO PLASTIKA d.o.o.

V Livadarski odvojak 1, Zagreb

M.G. - SAMOBOR d.o.o.

Vjekoslava Babukića 10, Samobor

LIMIK - PROM d.o.o.

Ivančići 28, Jastrebarsko

ECOCORTEC d.o.o.

Bartoka Bele 29, Beli Manastir

ŠEST d.o.o. u stečaju

Hercegovačka 28, Split

DUGA EKONOMIK d.o.o. u stečaju

Svetonedeljska cesta 74, Sveta Nedelja