logo

Plastične trgovačke treger vrećice

U ponudi za plastične trgovačke treger vrećice se nalazi 18 dobavljača

RADOFORM d.o.o.

Samoborska cesta 110, Rakov Potok

DIZMAR d.o.o.

Majstorska 5, Zagreb

GEC d.o.o.

Antuna Muhvića 44, Plešce

PRIMAX d.o.o.

Mirogojska ulica 27, Zadubravlje

WELTPLAST d.o.o.

Velika cesta 33, Zagreb

SIPAS GALDOVO d.o.o.

Galdovačka 4, Sisak

TRGOMIX d.o.o.

Križine 22 A, Split

ROBOTICA VREĆICE d.o.o.

8. Jazbinski odvojak 17A i B, Zagreb

MURAPLAST d.o.o.

Sajmišna 16, Kotoriba

GOLDEX d.o.o. u stečaju

Put Lovrankini 21, Rijeka

METALOPLAST, vl. Damir Ocvirek

Stjepana Radića 162, Nova Kapela

TIR-PAK d.o.o.

Gračanska cesta 22, Zagreb

IDA-PLAST d.o.o.

Ledine 18, Zaprešić

M.G. - SAMOBOR d.o.o.

Vjekoslava Babukića 10, Samobor

LIMIK - PROM d.o.o.

Ivančići 28, Jastrebarsko