logo

Otpremnička djelatnost u cestovnom prijevozu

U ponudi za otpremnička djelatnost u cestovnom prijevozu se nalazi 130 dobavljača

AUTO-BEKS d.o.o.

Pazariška 18, Gospić

JAKOLIĆ - PROJEKT d.o.o.

Bratina 170, Bratina

JASIKA d.o.o.

Dolenica 55, Lučko

MLINAC d.o.o.

Božidara Magovca 31, Zagreb

IBB d.o.o.

Karlovačka cesta 65, Ozalj

ĐINO d.o.o.

Kamanje 86, Kamanje

ODETA d.o.o.

Maksimilijana Vrhovca 8, Karlovac

PPS-MAJUR d.o.o.

Ulica žrtava Domovinskog rata 23/a, Majur

DOBRO ŽAKANJE d.o.o.

Krnjak 4, Krnjak

DA-NI-MA d.o.o.

Podvožić 47, Barilović

SAVA-ZAGREB d.o.o. u stečaju

Zagrebačka avenija 7, Zagreb

A.E.H. d.o.o. u stečaju

Pleška 36, Velika Gorica

KA-ŠPED d.o.o.

Ilovac 14, Karlovac

PRIZMA d.o.o.

Ribarica, Oštra glavica 16, Karlobag

IGM-TOUNJ d.d. u stečaju

Žegoti 1/a, Kastav