logo

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

U ponudi za odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda se nalazi 617 dobavljača

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, Zagreb

PAMETNA ENERGIJA d.o.o.

Buzinski prilaz 10, Zagreb

UNI VIRIDAS d.o.o.

Ulica Tečine 5, Babina Greda

IVER d.o.o.

Ulica Ferdinanda Speisera 1, Čepin

ZM d.o.o.

Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

Kelemen energija d.o.o.

Tržić Tounjski, Ključ 38, Tounj

CHROMOS AGRO d.o.o.

Radnička cesta 173/n, Zagreb

FRANCK d.d.

Vodovodna 20, Zagreb

KONTRANS d.o.o.

Varaždinska 46, Babinec

APEX-ING d.o.o.

Pirinova 3, Sesvete

REZIDENCIJA ŠTROK d.o.o.

Put Veronike Desinićke 1A, Desinić

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.

Fiskovićeva 2, Orebić

SANAC d.o.o.

Dugoselska ulica 1D, Rugvica

ELKA d.o.o.

Koledovčina 1, Zagreb

RUNOLIST d.o.o. Vrpolje

J. J. Štrosmajera 34, Vrpolje