logo

Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i svjetleće prometne signalizacije u cestovnom prometu

U ponudi za održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i svjetleće prometne signalizacije u cestovnom prometu se nalazi 7 dobavljača

KD KOSTRENA d.o.o.

Žuknica 1/b, Kostrena

STUBICA d.o.o.

Šetalište Maršala Tita 41, Lovran

TEAM-GRADNJA d.o.o.

Kolodvorska 48, Habjanovci

NINE TURIZAM d.o.o.

Antona Mihića 30, Opatija

OPATIJA 21 d.o.o.

Stubište Lipovica 3, Opatija

PARKOVI d.o.o.

Stubište Lipovica 2, Opatija