logo

Obavaljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

U ponudi za obavaljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu se nalazi 23 dobavljača

RIVALIS d.o.o.

Trg Svetog Jurja 20, Duga Resa

NUEKS d.o.o.

Imotska 14, Zagreb

KURBLA d.o.o.

Augusta Šenoe 15, Dugo Selo

TRANS MEDICA d.o.o.

Andrije Hebranga 7, Osijek

KOMUNIKACIJSKI STUDIO d.o.o.

Bratstvo I 23, Velika Gorica

MTG MATKOVIĆ d.o.o.

Ključićka cesta 33, Ključić Brdo

C.V.Z. PROMET d.o.o.

Bukovčeva 11, Cavtat

MAGELAN d.o.o.

Radnička c. 39, Zagreb

ALUTERMIK d.o.o.

Savska cesta 144/A, Zagreb

DANIEL DUGAN d.o.o. u stečaju

Porečka 22 A, Zagreb

EDITINA d.o.o.

Brezik 5, Ogulin

INSIST d.o.o.

Vrhovčev vijenac 21, Zagreb

IVANOVIĆ d.o.o.

Ljube Babića 49, Sisak

ARHITEKTURA I ARHEOLOGIJA d.o.o.

Bogišićeva Tiha 12, Cavtat

CVIKER d.o.o. u stečaju

Travanjska 19, Zagreb