logo

Nosive vrećice od polipropilena

U ponudi za nosive vrećice od polipropilena se nalazi 5 dobavljača

ROTOPLAST d.o.o.

Kerestinec, Poduzetnička 7, Sveta Nedelja

SIPAS GALDOVO d.o.o.

Galdovačka 4, Sisak

LIMIK - PROM d.o.o.

Ivančići 28, Jastrebarsko

SERTIĆ PROMET d.o.o. u stečaju

Posavska 23, Donji Andrijevci