logo

Namatanje rotora

U ponudi za namatanje rotora se nalazi 4 dobavljača

HILKO d.o.o.

Koče Racina 28, Čakovec

ELMES - D.L. d.o.o.

Vojka Miklaušića 6, Donja Lomnica

Rodikomm d.o.o.

Kralja Tomislava 37, Čakovec