logo

Nadzor projekata

U ponudi za nadzor projekata se nalazi 40 dobavljača

ŽPD d.d.

Trg kralja Tomislava 11/II, Zagreb

UPI-2M d.o.o.

Bleiweisova 17, Zagreb

MEGATEHNIKA d.o.o. u stečaju

Poljičkih Knezova 63, Podstrana

RIJEKAPROJEKT - ENERGETIKA d. o .o.

Moše Albaharija 10/a, Rijeka

MISTRIJA d.o.o. u likvidaciji

Baruna Trenka 7, Zagreb

ETS FARAGO d.o.o.

Rapska ulica 48, Zagreb

S.Z. SAVA

Uskočka 1, Zagreb

VALIDUS d.o.o.

Stjepana Radića 16/a, Zadar

RENOVA d.o.o.

Ružičnjak 16, Zagreb

GIKOM d.o.o.

Bribirska 16, Zagreb

KONZALT ING d.o.o. u likvidaciji

Savezne Republike Njemačke 10, Zagreb

KAŠIK d.o.o.

Trg Sv. Florijana 5, Križevci

BAU-PROJEKT d.o.o.

Cvetković 2 A, Cvetković

GEOARH d.o.o.

Hrvatskih žrtava 19, Vinkovci