logo

Montažne kuće

U ponudi za montažne kuće se nalazi 32 dobavljača

Bauwerk Boen d.o.o.

Kolodvorska 32, Đurđevac

ČESMA-USLUGE d.o.o.

Miroslava Krleže 22, Bjelovar

ZONING d.o.o. u stečaju

Baruna Trenka 11, Zagreb

BAB d.o.o.

Andrije Štampara 13, Otočac

SOLIN-MANDIĆ d.o.o. - u stečaju

M. Gupca 119, Kupljenovo

DOMUS PLUS d.o.o.

Ribnjak 12, Zagreb

MOBIKS d.o.o.

Bunićeva 24, Zagreb

OGULINMONT d.o.o.

Bošt 40, Ogulin

STUDIO HM d.o.o.

Đure Basaričeka 86, Đurđevac

DOMPROJEKT d.o.o.

Petrinjska 6, Zagreb

KRIVAJA - TVORNICA KUĆA d.o.o.

III Ravnice 10, Zagreb

EXTRA - TIM d.o.o.

Ulica Kariolana Ćipika 32, Kaštel Stari

JELOVICA - SPLIT d.o.o. u likvidaciji

Put Terminala bb, Stobreč

OKNO-JELING d.o.o. u likvidaciji

Garićgradska 11, Zagreb

POLIGON PROJEKT d.o.o.

Trg kralja Tomislava 18, Zagreb