logo

Mjerenje i ispitivanje električnih instalacija jake i slabe struje i instrumentacija svih vrsta uzemljenja

U ponudi za mjerenje i ispitivanje električnih instalacija jake i slabe struje i instrumentacija svih vrsta uzemljenja se nalazi 6 dobavljača

PROTECH AUTOMATION d.o.o.

Primorska 1/A, Rijeka

IntelUp sustavi d.o.o.

Trpinjska 2, Zagreb

CROMATEC d.o.o.

Hrvatske Bratske Zajednice 2, Samobor

W-LOK d.o.o.

Martina Divalta 91, Osijek

ETA CONSULT d.o.o.

Vinež 345/1, Labin

ATO INŽENJERING d.o.o.

Vukovarska 217/B, Osijek