logo

Lizalice

U ponudi za lizalice se nalazi 8 dobavljača

DUPIN d.o.o.

Dvorničićeva 22, Zagreb

FILIR d.o.o.

Vijeća Europe 36, Vukovar

DICENTRA d.o.o.

Vijeća Europe 36, Vukovar

ADRIATIC STAKLO SISTEMI d.o.o.

Kanalski put 14, Zagreb

IKRO d.o.o.

Krndijska 11, Sesvete

TABOR SUSRET d.o.o. u stečaju

Merlinov put 10, Zagreb