logo

Kupnja i prodaja roba, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova

U ponudi za kupnja i prodaja roba, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova se nalazi 4 dobavljača

FILIR d.o.o.

Vijeća Europe 36, Vukovar

GVT d.o.o. u likvidaciji

Borovo naselje, Domovinskog rata bb, Vukovar

GATOR d.o.o. u stečaju

Sajmište 148, Vukovar