logo

Konzalting za energetska postrojenja

U ponudi za konzalting za energetska postrojenja se nalazi 26 dobavljača

VERTIV CROATIA d.o.o.

Selska Cesta 93, Zagreb

KONČAR - KET d.d.

Fallerovo Šetalište 22, Zagreb

EDTMAYER d.o.o.

Radnička 1b, Savska Ves

PAMAJO d.o.o.

Vranička 7/a, Zagreb

ELEKTROPROJEKT d.d.

Ulica Alexandera von Humboldta 4, Zagreb

INGRA d.d.

Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb

TEH-PROJEKT ENERGETIKA d.o.o.

Fiorella La Guardia 13, Rijeka

EKONERG HOLDING d.o.o.

Koranska ulica 5, Zagreb

MEP d.o.o.

Srdoči 62, Rijeka

BANELLI d.o.o.

Pavla Hatza 23/2, Zagreb

5 E d.o.o.

Janka Polić Kamova 103, Rijeka

ENTRAF d.o.o.

Sveti duh 177/A, Zagreb

RIJEKAPROJEKT - KONING d.o.o.

Moše Albaharija 10/a, Rijeka

OKIT d.o.o.

Cvijete Zuzorić 37, Zagreb

Elektro Performance d.o.o.

Drobilina 2. odvojak 2, Donji Stupnik