logo

Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom

U ponudi za kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom se nalazi 547 dobavljača

ŽITO d.o.o.

Đakovština 3, Osijek

VALALTA d.o.o. Rovinj

Cesta za Valaltu-Lim 7, Rovinj

DIVMAR d.o.o.

Sv.L.B.Mandića 111 v, Osijek

G. P. P. MIKIĆ d.o.o.

Pušća 131, Omišalj

PRIMORAC DUBROVNIK d.o.o.

Petra Grubišića 4, Dubrovnik

Saponia d.d.

Matije Gupca 2, Osijek

MASSILIA d.o.o.

Petofi Sandora 206/a, Osijek

GP KRK d.d.

Stjepana Radića 31, Krk

BREMEN d.o.o.

Kašićeva 24, Split

RECHNER d.o.o.

Gornjodravska Obala 90/b, Osijek

ILDAKS d.o.o.

Ulica grada Wirgesa 18, Samobor

SPAČVA d.d.

Duga 181, Vinkovci

KERUM d.o.o.

Zrinjsko Frankopanska 68, Split

TURIST d.o.o.

Aleja Kralja Zvonimira 1, Varaždin

MULTIPLET d.o.o.

Vlahe Paljetka 2, Zadar