logo

Javni cestovni prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu

U ponudi za javni cestovni prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu se nalazi 105 dobavljača

DUPLICATO MEDIA d.o.o.

Kamenarka 1, Zagreb

FEROS d.o.o.

Čulinečka 234, Zagreb

NIKŠIĆ AUTOMOBILI d.o.o.

Petrinjska 17, Sisak

INOVINE d.d.

Draškovićeva 27, Zagreb

LIGNA d.o.o.

Stupno 148/A, Sisak

GRATIS-COMMERCE d.o.o.

Vinogradska cesta 2F, Slavonski Brod

COLOR TRGOVINA d.o.o.

Industrijska 42, Požega

ADISTA d.o.o.

Obala Vladimira Nazora 1, Rovinj

AUTOPRIJEVOZ SIMČIĆ d.o.o.

Škalnica 21/B, Klana

VEDRANA d.o.o.

Ivandol 16a, Ivandol

BENZIN d.o.o.

Ivana Gorana Kovačića 106, Ilok

PERIŠIĆ HOLDING d.o.o.

Pavla Radića 14, Slavonski Brod

PETRIM d.o.o.

Jagodnja Donja 90, Donja Jagodnja

TEHNOGRADNJA SISAK d.o.o.

Antuna Augustinčića 50, Sisak

TRGOPROMET d.o.o.

Moslavačka 1, Slavonski Brod