logo

Izvođenje pripremnih radova, građevinskih radova (uključujući građevinsko - završne i građevinsko - instalaterske radove) te ugradnja i montaža opreme, gotovih građevinskih elemenata i konstrukcije

U ponudi za izvođenje pripremnih radova, građevinskih radova (uključujući građevinsko - završne i građevinsko - instalaterske radove) te ugradnja i montaža opreme, gotovih građevinskih elemenata i konstrukcije se nalazi 19 dobavljača

KRAS - GRUPA d.o.o.

Ulica 26.Divizije 8, Lovran

VARIUS d.o.o.

Franje Čandeka 23/A, Rijeka

N. I R. TEHNIKA d.o.o.

Zorzići 38, Viškovo

C. C. M. C d.o.o.

Kačjak 89, Dramalj

DVA GALEBA d.o.o. u stečaju

Benići 62, Crikvenica

D. M. d.o.o.

Marinići bb, Viškovo

TRAVAR d.o.o.

Cavtatska 11, Rijeka

GORGONA d.o.o.

Turanski put 6, Rijeka

FLUMEN M. D. d.o.o.

Stanka Frankovića 29, Rijeka

V. A. KONZALTING d.o.o.

Kružna 4, Rijeka

BRUNBAKKE d.o.o.

Smiljevac 84, Ližnjan

AMP GRADNJA d.o.o. u stečaju

Cesta Lovranska Draga 40/D, Lovran

GILLICH d.o.o. u stečaju

Silvije Bačića 33, Rijeka