logo

Izvođenje izolaterskih radova na svim postrojenjima i opremi u zemlji i inozemstvu

U ponudi za izvođenje izolaterskih radova na svim postrojenjima i opremi u zemlji i inozemstvu se nalazi 14 dobavljača

HRGOVIĆ MONTAŽA d.o.o.

Naselje Slavonija II 6/3, Slavonski Brod

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o..

Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod

CEMENT BIK d.o.o.

Mali dol 23, Slavonski Brod

MONTCOMMERCE d.o.o.

Kukuljanovo 452, Kukuljanovo

CJEVOMONT d.o.o.

Poslovna zona I broj 13, Kutina

PISCATOR d.o.o.

Naselje Andrija Hebrang 4/7, Slavonski Brod

VARIKS d.o.o.

Kolodvorska 28, Kutina

PARTNER GRADNJA d.o.o. u stečaju

Ivana Filipovića 5, Slavonski Brod

MULTITEH INDUSTRIJA d.o.o.

Kosorci 35, Čavle

CK MONT d.o.o. u stečaju

Ivana Grohovca 2, Rijeka

CONITOR d.o.o. u stečaju

Braće Radić 117, Čajkovci

GALEA d.o.o. u stečaju

Valentina Benošića bb, Sibinj

MOLIOR d.o.o. u stečaju

Matije Mesića 17, Slavonski Brod

POLOJ d.o.o. u stečaju

Gorjanci 77 D, Velika Kopanica