logo

Izvedba geodetskih elaborata za potrebe uređenja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu.

U ponudi za izvedba geodetskih elaborata za potrebe uređenja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu. se nalazi 1 dobavljača

GEOMETAR d.o.o.

Kraljskog Dalmatina 3, Zadar