logo

Izrada tehničke dokumentacije za radijsku mrežu, za radijsku postaju i za ostale telekomunikacijske sustave

U ponudi za izrada tehničke dokumentacije za radijsku mrežu, za radijsku postaju i za ostale telekomunikacijske sustave se nalazi 2 dobavljača

ELZAS d.o.o.

Fallerovo šetalište 22, Zagreb

ELEKTRO MATIJEVIĆ d.o.o.

Vukovarska 160, Split