logo

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina

U ponudi za izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina se nalazi 1061 dobavljača

INTELMAR d.o.o.

Cebini 28/2, Buzin

VIA FACTUM d.o.o.

Jadranska 7, Biograd Na Moru

STUDIO FM ARHITEKTURA d.o.o.

Nova cesta 119, Zagreb

AGRODET d.o.o.

Savska opatovina 30, Zagreb

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, Zagreb

Modum geodetski ured d.o.o.

Avenija Dubrovnik 10, Zagreb

VEDA ART STUDIO j.d.o.o.

4. Njivice 20, Zagreb

2FC j.d.o.o.

Fijanova 4, Zagreb

H-GRAD d.o.o.

Miramarska 24/8, Zagreb

IZGRADNJA FUTURA d.o.o.

Ledinska ulica 35, Donji Stupnik

MOBILITA EVOLVA d.o.o.

Froudeova 5, Zagreb

ELITIMO d.o.o.

Orbanići, G. Orbanići 2, Žminj

ENERGOS d.o.o.

Ulica jablanova 12, Osijek

TELEFONVOD SERVISI d.o.o.

Mestinjski put 22b, Zagreb

HT d.d.

Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb