logo

Izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor nad gradnjom

U ponudi za izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor nad gradnjom se nalazi 138 dobavljača

KOBRA d.o.o. u stečaju

Put Velike Slatine 7, Vir

BEGIĆ d.o.o.

Lozice 15, Vir

K2 d.o.o. u stečaju

Domovinskog rata 6, Zadar

TOMI INVEST d.o.o. u stečaju

Put Vukića 1, Zadar

KANTUNAL d.o.o. u stečaju

Obala kraljice Jelene 18, Bibinje

KEŠKIĆ GRADNJA d.o.o.

Smoković 23/a, Zemunik Donji

ZARA LIGNUM d.o.o. u stečaju

Vukšić 0, Vukšić

NOVA ZEMLJA d.o.o. u stečaju

Obala Kneza Trpimira 30, Zadar

KALI GRUPA d.o.o. u stečaju

Trg bana T. Erdodaya Bakača 136, Zadar

PORTUS PROJEKT d.o.o. u stečaju

Ljudevita Posavskog 6, Zadar

PORT TRADE j.d.o.o. u stečaju

Ljudevita Posavskog 6, Zadar

TETRA ZADAR d.o.o. u stečaju

7. domobranske pukovnije 1, Zadar

KAMEN-KUM d.o.o. u stečaju

Kralja Dmitra Zvonimira 44, Benkovac

ZADAR PLASTIKA d.o.o. u stečaju

Otona Ivekovića 5, Zadar

PORTA ROLAND d.o.o.

Jadro 48, Vir