logo

Izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor nad gradnjom

U ponudi za izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor nad gradnjom se nalazi 138 dobavljača

UGLJAN PROJEKT d.o.o.

Ulica Ivana Meštrovića 12/a, Zadar

RICCARDO d.o.o.

Hrvatskog državnog sabora 53, Škabrnja

TERRA INCOGNITA d.o.o.

Put Petrića 49/e, Zadar

VIR INVESTIRANJE d.o.o.

Stari put 161/a, Vir

MLAKAR INŽENJERING d.o.o.

Put Murvice bb, Zadar

HIDRO TEHNA d.o.o.

7 domobranske pukovnije 1, Zadar

MULINE PROJEKT d.o.o.

Ugljan 16, Ugljan

PAVIĆ zadruga

Deringaj, Gubavčevo polje 13, Gračac

PRKOS, zadruga

Prkos, Jurja Pletikose 31, Škabrnja

VIVIDUS d.o.o.

Grge Novaka 27, Zadar

ADRIA VAL d.o.o. u likvidaciji

Maslenica, Zadarska 19, Jasenice

LERGA d.o.o. u stečaju

Ulica Hrvatskog Sabora 8, Zadar

MATRAS d.o.o. u stečaju

Put Materize 7, Nin

BRANITELJ - GRADITELJ, ZADRUGA u stečaju

Donji Zemunik 4A, Zemunik Donji