logo

Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja, iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava

U ponudi za iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja, iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava se nalazi 3 dobavljača

RAVNICE DALMACIJA d.o.o.

Put Pudarice 15/e, Zadar

MILJANIĆ d.o.o.

Ulica Svete Marije 4, Škabrnja

MAGROVICA d.o.o.

Sali 112, Sali