logo

Iznajmljivanje i servis bolničkog tekstila

U ponudi za iznajmljivanje i servis bolničkog tekstila se nalazi 7 dobavljača

ČATEKS d.d.

Ulica Zrinsko-Frankopanska 25, Čakovec

DUT d.o.o.

Ksavera Šandora Đalskog 84/V, Zagreb

TEXTUM d.o.o.

Marčelji, Mavri 1/1, Viškovo

SALESIANER MIETTEX Lotos d.o.o.

Radnička Cesta 169, Zagreb

T i U d.o.o.

Ise Velikanovića 2, Samobor

CENTROUNION d.o.o.

Tršćanska ulica 33, Pula

SANIMED d.o.o. u stečaju

Strossmayerova 21/B, Rijeka