logo

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

U ponudi za istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima se nalazi 256 dobavljača

T.P.C. d.o.o.

Jablanova 36, Osijek

OPTIMA ENERGIJA d.o.o.

Martina Viljevca 68, Nedelišće

KNAUF d.o.o.

Uzdolje polje 91, Uzdolje

GEOID-BEROŠ d.o.o.

S. Tomaškovića 43, Jalkovec

RDC d.o.o.

Trg Lava Mirskog 1/3, Osijek

HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR d.o.o.

Put Brodograditelja 16, Trogir

ISF d.o.o.

Varaždinska 52, Ivanec

Fidelta d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 29, Zagreb

GAMMA CHEF d.o.o.

Marka Marulića 20/A, Mravince

ŽITO d.o.o.

Đakovština 3, Osijek

ABBOTT LABORATORIES d.o.o.

Koranska 2, Zagreb

BASAR d.o.o.

Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 4/A, Barilović

EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Mokrice 180/C, Oroslavje

SOLARIS PONS d.o.o.

Vukovarska 131, Osijek

POLJOPRIVREDA LIPIK d.d.

Ulica Ergela 1, Lipik