logo

Ispitivanje i udešavanje relejne zaštite transformatorskih stanica i rasklopih postrojenja svih napona

U ponudi za ispitivanje i udešavanje relejne zaštite transformatorskih stanica i rasklopih postrojenja svih napona se nalazi 4 dobavljača

PROTECH AUTOMATION d.o.o.

Primorska 1/A, Rijeka

W-LOK d.o.o.

Martina Divalta 91, Osijek

ETA CONSULT d.o.o.

Vinež 345/1, Labin

ATO INŽENJERING d.o.o.

Vukovarska 217/B, Osijek