logo

Gradnja kanala

U ponudi za gradnja kanala se nalazi 87 dobavljača

GEORAD d.o.o.

Kornatska 1, Zagreb

GRADITELJ-ZAPREŠIĆ d.o.o.

Kupljenska 57, Zaprešić

JEZGRA d.o.o.

Ivana Gundulića 16, Mihovljan

HIDRO VING d.o.o.

Ivana Mažuranića 11, Virovitica

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110, Zagreb

PREDRAG BAU d.o.o. u stečaju

Ivanićgradska ulica 75, Zagreb

KARAŠICA-VUČICA d.d.

Trg Ante Starčevića 9, Donji Miholjac

BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.

Dugoselska c. 56, Sesvete

BETON d.o.o. u stečaju

Grgura Ninskog bb, Nova Gradiška

VODOPRIVREDA d.o.o.

Naselje Verona 4, Buzet

BUBIKO GRADNJA d.o.o. u stečaju

Strmečka cesta 14/A, Zagreb

SKEN - MONT d.o.o.

Gajeva 62, Samobor

STIJENA d.o.o.

Trinajstićeva ulica 22, Pula

ELEKTRO - VODA d.o.o.

Turion 20/B, Cres