logo

Građevinski gips

U ponudi za građevinski gips se nalazi 40 dobavljača

GRADNJA INVEST d.o.o.

Đurđevačka cesta 173a, Bjelovar

BMD STIL d.o.o.

Bedenica 45 A, Bedenica

KNAUF d.o.o.

Uzdolje polje 91, Uzdolje

BAČELIĆ d.o.o.

Avenija Većeslava Holjevca 54, Zagreb

Mapei Croatia d.o.o.

Purgarija 14, Kerestinec

ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o.

Štrosmajerova 4, Virovitica

SAMOBORKA d.d.

Zagrebačka 32/a, Samobor

KONT d.o.o.

Čibača 14 a, Mlini

DELTA-COLOR d.o.o. Slav. Brod

Osječka 280, Slavonski Brod

BRODOMETALURGIJA d.o.o.

Solinska 58, Split

GAVROPROM d.o.o.

Avenija Većeslava Holjevca 42/b, Zagreb

MEŠIĆ COM d.o.o.

Strojarska cesta 22, Zagreb

SUPER G d.o.o.

Augusta Piazze 5, Zagreb

TOMISLAV-ZAGREB d.o.o.

Cavtatska 11, Zagreb

BERICA-VENERA d.o.o.

Industrijska 74, Nerežišća