logo

Građevinske usluge

U ponudi za građevinske usluge se nalazi 528 dobavljača

OBŠIVAČ d.o.o.

Dubrovačka 100, Metković

INSTITUT IGH d.d.

Janka Rakuše 1, Zagreb

GEOTEHNIKA d.o.o.

Put Puntinka 33, Selca

BEL-BAU d.o.o.

Viktora Bubnja 37, Bjelovar

GRATIT d.o.o. u stečaju

Novigradska 67, Virje

MUNIS d.o.o.

Borovci 7A - 7B, Zagreb

HIDREL d.o.o.

Velikogorička 1/B, Novo Čiče

Kamen-Ingrad d.d. ˝u stečaju˝

Trg bana Jelačića 9, Velika

JURIĆ-PROJEKT d.o.o.

Sisačka 19/E, Zagreb

CESTA d.o.o.

Strossmayerova 4, Pula

SARAĐEN d.o.o.

Stankovci 82, Stankovci

MONTEL d.o.o.

Horvatova 48 B, Zagreb

BETONSKI ELEMENTI d.o.o.

Bruna Bušića 70, Imotski

TGT - ADRIATIK d.o.o.

Zadarska 18, Pula

KONGRAD-ZADAR d.o.o.

Ulica doktora Franje Tuđmana 46 d, Zadar