logo

Geološka istraživanja

U ponudi za geološka istraživanja se nalazi 36 dobavljača

KNAUF d.o.o.

Uzdolje polje 91, Uzdolje

GEOID-BEROŠ d.o.o.

S. Tomaškovića 43, Jalkovec

T R G d.o.o.

Ulica Ante Topić Mimare 1 A, Zagreb

INGRA d.d.

Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb

MARAŠ d.o.o.

Liburnska 4, Vrsi

VODOGRADNJA d.d.

Međimurska 26/b, Varaždin

GEOSERVIS A.S. d.o.o.

Sesvetski Kraljevec, Laurenta Metrala Pierrea 4, Sesvete

GEOFIZIKA d.d. u stečaju

Savska Cesta 64, Zagreb

Calucem d.o.o.

Revelanteova 4, Pula

PODLOGA d.o.o.

L. Botića 18, Solin

GEO - KAMEN d.o.o.

Omiška 18/1, Zagreb

GEOPROMING d.o.o.

Trg Dr. F. Tuđmana 1, Metković

GEO INFO d.o.o.

Kutnjački put 4/C, Zagreb

KVARTAR d.o.o.

Krijesnice 15, Zagreb

VRSA TRADE d.o.o.

Vicka Andrića 3, Split