logo

Folije za domaćinstvo, plastične vrećice za domaćinstvo

U ponudi za folije za domaćinstvo, plastične vrećice za domaćinstvo se nalazi 13 dobavljača

GEC d.o.o.

Antuna Muhvića 44, Plešce

WELTPLAST d.o.o.

Velika cesta 33, Zagreb

TRGOMIX d.o.o.

Križine 22 A, Split

MATRAM d.o.o.

Ninska Ulica 48, Split

MURAPLAST d.o.o.

Sajmišna 16, Kotoriba

MEVIG d.o.o.

Dinka Šimunovića 1, Split

OPTIPLAST d.o.o.

Odra Sisačka 46, Odra Sisačka

M.G. - SAMOBOR d.o.o.

Vjekoslava Babukića 10, Samobor

LIMIK - PROM d.o.o.

Ivančići 28, Jastrebarsko

MEĐIMURKA d.d.

Trg Republike 6, Čakovec

MADERO d.o.o. u likvidaciji

Kalvarija 36, Rijeka

BRODPLAST, vl. Imro Katavić

M. V. Ilirika 21, Slavonski Brod