logo

Ekstrudirane folije i filmovi

U ponudi za ekstrudirane folije i filmovi se nalazi 4 dobavljača

GEC d.o.o.

Antuna Muhvića 44, Plešce

WELTPLAST d.o.o.

Velika cesta 33, Zagreb

MURAPLAST d.o.o.

Sajmišna 16, Kotoriba

LIMIK - PROM d.o.o.

Ivančići 28, Jastrebarsko