logo

Djelatnost zastupanja domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba u zemlji i inozemstvu u okviru registriranih djelatnosti

U ponudi za djelatnost zastupanja domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba u zemlji i inozemstvu u okviru registriranih djelatnosti se nalazi 310 dobavljača

AGRO TURTIAN d.o.o.

Šišanska cesta 124, Pula

ICE MAR d.o.o.

Divkovićeva 5, Pula

LABUSCA d.o.o.

Dobrilina 10, Pula

COIN inženjering d.o.o.

Divkovićeva 2C, Pula

UNILINE d.o.o.

Ulica Bože Gumpca 38, Pula

ALFA GRAM d.o.o.

Štinjanska cesta 141, Pula

ISTRA UPRAVITELJ d.o.o.

Radićeva 16, Pula

Blue Way d.o.o.

Pješč. uvala V ogr. 34, Pješčana Uvala

DOBRO ZDRAVLJE d.o.o.

Veprinac, Zagrad 85, Opatija

BUJE YACHT CHARTER d.o.o.

Bože Peričića 30, Šibenik

VITALIS VODA d.o.o.

Pazinska 2/i, Žminj

ULJANIK d.d.

Flaciusova 1, Pula

PORTUN IMMOBILIS d.o.o.

Trg na križu 1, Rovinj

KRUŽNICA d.o.o.

Štinjanska cesta 46, Pula