logo

Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu

U ponudi za djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu se nalazi 3575 dobavljača

IBERHOLZ j.d.o.o. u stečaju

Saborčanska 3, Plaški

HEDONIST j.d.o.o. u stečaju

Branimirova obala 1, Split

LETICIA 59 j.d.o.o. u stečaju

Sv. Liberana 28, Split

EURO PROJEKT j.d.o.o. u stečaju

Ulica Istarskog Egzodusa 8, Ližnjan

ANT RELOCATION d.o.o. u likvidaciji

Trg Luke Ilića - Oriovčanina 20, Novska

MARKI - TRANS j.d.o.o. u stečaju

Starotrnjanska 77/1, Zagreb

LUGNAN j.d.o.o. u stečaju

Šet. Pape Ivana Pavla II 7, Kaštel Kambelovac

TENPET j.d.o.o. u stečaju

Širinec 119, Širinec

DIVINUS EVENTUM j.d.o.o. u stečaju

J.J. Posilovića 2, Ivanić-Grad

ŠUKALO j.d.o.o. u stečaju

Iblerov trg 2, Zagreb

MARKIZ j.d.o.o. u stečaju

Tršćanska 33, Split

EKO SPIRIT j.d.o.o. u stečaju

Zrnetićeva 5/A, Zagreb