logo

Djelatnost otpremnika roba kopnom, morem i zrakom

U ponudi za djelatnost otpremnika roba kopnom, morem i zrakom se nalazi 30 dobavljača

BARREL CENTAR j.d.o.o.

Ružićeva 5, Rijeka

ANCORIS d.o.o.

Pasjak 61, Šapjane

SRETNO PAŠKO SUNCE d.o.o.

Istarska 50, Novalja

VARIUS d.o.o.

Franje Čandeka 23/A, Rijeka

GLOBAL PAŠA d.o.o.

Kralja Tomislava 105, Crikvenica

KAŠTEL JANJEVAL d.o.o.

Ulica Janjeval 5/A, Tribalj

STJEPAN PENDIĆ d.o.o.

Okršaj 20/A, Dražice

M. D. B. d.o.o.

Luki 6/A, Rijeka

A2 d.o.o.

Šetalište 13. divizije 77, Rijeka

SANDY - PAK d.o.o.

Rakovo selo 3, Čavle

I - COM d.o.o.

Vukovarska 10/a, Rijeka

GRANITI RAB d.o.o.

Supetarska Draga 479, Rab

POLIURETANI d.o.o.

Mihotići, Put Matka Mandića 2, Matulji

COMA d.o.o.

Svilno 61, Rijeka

MICRO I. C. d.o.o. u stečaju

Ljudevita Matešića 7/A, Rijeka