logo

Djelatnost oporabe otpada

U ponudi za djelatnost oporabe otpada se nalazi 3286 dobavljača

Heavy Duty d.o.o.

Marijana Čavića 8, Zagreb

MRVELJ j.d.o.o. u stečaju

Cankarova ulica 4, Pula

VIŠEVICA DRVO d.o.o.

Jordanovac 47, Zagreb

KORUŠCE-METALI d.o.o.

Put Mostina 1, Split

ROBERTO TRANSPORTI j.d.o.o.

Šeferova 4, Zagreb

IBS IDEA d.o.o.

Ulica Ljudevita Posavskog 36B, Zagreb

GLOSSA CENTAR d.o.o. u stečaju

Radnička cesta 80/8, Zagreb

C.I.A.K. AUTO d.o.o.

Gornjostupnička 96, Gornji Stupnik

Nova Vita Trees d.o.o.

Hektorovićeva ulica 2/5, Zagreb

SIGNIFICO d.o.o.

Domovinskog rata 62, Podstrana

KUĆNI MAJSTOR j.d.o.o.

Vukovarska cesta 284, Osijek

GRANAGLIA d.o.o.

J.J.Strossmayera 213, Osijek

CEKER d.o.o.

Županijska 1, Osijek