logo

Djelatnost oporabe otpada

U ponudi za djelatnost oporabe otpada se nalazi 3286 dobavljača

FUTURE MACHINES d.o.o.

Mostarska 127, Osijek

MENZEL RECIKLAŽA d.o.o.

Prigorska ulica 18, Soblinec

TECHNO-OIL d.o.o.

Ulica braće Petr 3, Hercegovac

Semmler d.o.o.

Klimno 114, Klimno

TOKIO j.d.o.o.

Vranjički put 11, Solin

PROCESSIN DI SCARTO d.o.o.

Kralja Tomislava 20, Bilje

PERNICA d.o.o.

Ilica 71, Zagreb

SCALTRO d.o.o.

Plemensko 10, Kaštel Gomilica

ENERGIJA BIOPLINA d.o.o.

Gregurovec 14, Gregurovec

LUXURY AND SUN d.o.o.

Poljička cesta-Bajnice 67, Jesenice

MESNA INDUSTRIJA NATURA d.o.o.

Ulica Grada Vukovara 60, Đurđevac

AGRO TURTIAN d.o.o.

Šišanska cesta 124, Pula

DIGNITAS SUSTAVI d.o.o.

Utinjska 39, Zagreb

BIO PLANET d.o.o.

Antuna Mihanovića 38/A, Split

DIV GRUPA d.o.o.

Bobovica 10/A, Samobor