logo

Djelatnost oporabe otpada

U ponudi za djelatnost oporabe otpada se nalazi 3286 dobavljača

FUTURE MACHINES d.o.o.

Mostarska 127, Osijek

TECHNO-OIL d.o.o.

Ulica braće Petr 3, Hercegovac

MENZEL RECIKLAŽA d.o.o.

Prigorska ulica 18, Soblinec

Semmler d.o.o.

Klimno 114, Klimno

TOKIO j.d.o.o.

Vranjički put 11, Solin

DIV GRUPA d.o.o.

Bobovica 10/A, Samobor

PROCESSIN DI SCARTO d.o.o.

Kralja Tomislava 20, Bilje

PERNICA d.o.o.

Ilica 71, Zagreb

AGRO TURTIAN d.o.o.

Šišanska cesta 124, Pula

SCALTRO d.o.o.

Plemensko 10, Kaštel Gomilica

LUXURY AND SUN d.o.o.

Poljička cesta-Bajnice 67, Jesenice

ENERGIJA BIOPLINA d.o.o.

Gregurovec 14, Gregurovec

BIO PLANET d.o.o.

Antuna Mihanovića 38/A, Split

MESNA INDUSTRIJA NATURA d.o.o.

Ulica Grada Vukovara 60, Đurđevac

DIGNITAS SUSTAVI d.o.o.

Utinjska 39, Zagreb