logo

Djelatnost oporabe otpada

U ponudi za djelatnost oporabe otpada se nalazi 3286 dobavljača

FUTURE MACHINES d.o.o.

Mostarska 127, Osijek

TECHNO-OIL d.o.o.

Ulica braće Petr 3, Hercegovac

DIV GRUPA d.o.o.

Bobovica 10/A, Samobor

MENZEL RECIKLAŽA d.o.o.

Prigorska ulica 18, Soblinec

Semmler d.o.o.

Klimno 114, Klimno

PERNICA d.o.o.

Ilica 71, Zagreb

PROCESSIN DI SCARTO d.o.o.

Kralja Tomislava 20, Bilje

TOKIO j.d.o.o.

Vranjički put 11, Solin

AGRO TURTIAN d.o.o.

Šišanska cesta 124, Pula

LUXURY AND SUN d.o.o.

Poljička cesta-Bajnice 67, Jesenice

SCALTRO d.o.o.

Plemensko 10, Kaštel Gomilica

HILON j.d.o.o.

Ložišća 117/A, Ložišća

BIO PLANET d.o.o.

Antuna Mihanovića 38/A, Split

M SAN GRUPA d.d.

Buzinski prilaz 10, Zagreb

ENERGIJA BIOPLINA d.o.o.

Gregurovec 14, Gregurovec