logo

Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu

U ponudi za djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu se nalazi 11635 dobavljača

OCULUS d.o.o.

Petra Zrinskog 1, Hrašćica

MAKAR NAVIS d.o.o.

Ivana Filipovića 7, Zagreb

VA-MA PROMET d.o.o.

Grada Vukovara 269 D, Zagreb

VIJA ŠPEHAR CNC TECHNIK d.o.o.

Pribanjci 39/A, Bosiljevo

ORAO d.o.o.

Vinkovačka 1/a, Osijek

TEHNO RAD 1000 d.o.o.

Brušanska 27 A, Zagreb

Spinnaker distribucija d.o.o.

Slavonska avenija 24/6, Zagreb

SDK d.o.o.

Radnička 94, Trnovec

West Alpine d.o.o.

Aleksandra Schulteissa 19, Čakovec

DELTA VILIČARI d.o.o.

Čulinečka cesta 214/B, Zagreb

GUMB d.o.o.

Splitska 10 B, Osijek

ORA-FORM ZAGREB d.o.o.

Oporovečki vinogradi 12 C, Zagreb

PATRINUS d.o.o.

Moslavačka 1d, Osijek

OBITELJ JUKIĆ d.o.o.

Dr. Luje Naletilića 67 G, Odranski Obrež