logo

Djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina

U ponudi za djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina se nalazi 442 dobavljača

UNI VIRIDAS d.o.o.

Ulica Tečine 5, Babina Greda

LOCUM d.o.o.

Biogradska cesta 50, Zadar

DAJAKOVIĆ d.o.o.

Vukovarska cesta 8, Omiš

PERKOVIĆ PROMET d.o.o.

Dalmatinska 84, Staro Topolje

Terra Compacta d.o.o.

Psunjska 3, Zagreb

GEOID-BEROŠ d.o.o.

S. Tomaškovića 43, Jalkovec

PROMET GRAĐENJE d.o.o.

Industrijska 28, Požega

GEO DRIL d.o.o.

Stjepana Radića 5C, Forkuševci

C.I.A.K. d.o.o.

Stupničke šipkovine 1, Donji Stupnik

RWS d.o.o.

Ulica Svetog Antuna 23/A, Sračinec

T R G d.o.o.

Ulica Ante Topić Mimare 1 A, Zagreb

DRAGANA GRADNJA j.d.o.o.

Zagrebačka 4, Umag

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

Industrijska 30, Požega

SIG SISTEMI d.o.o.

Zagrebačka 13 A, Novaki

KONSTRUKTOR-HOTINA d.o.o.

32. Ulica br. 9/1, Blato