logo

Djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina

U ponudi za djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina se nalazi 442 dobavljača

UNI VIRIDAS d.o.o.

Ulica Tečine 5, Babina Greda

LOCUM d.o.o.

Biogradska cesta 50, Zadar

DAJAKOVIĆ d.o.o.

Vukovarska cesta 8, Omiš

Terra Compacta d.o.o.

Psunjska 3, Zagreb

PERKOVIĆ PROMET d.o.o.

Dalmatinska 84, Staro Topolje

GEOID-BEROŠ d.o.o.

S. Tomaškovića 43, Jalkovec

PROMET GRAĐENJE d.o.o.

Industrijska 28, Požega

GEO DRIL d.o.o.

Stjepana Radića 5C, Forkuševci

RWS d.o.o.

Ulica Svetog Antuna 23/A, Sračinec

C.I.A.K. d.o.o.

Stupničke šipkovine 1, Donji Stupnik

DRAGANA GRADNJA j.d.o.o.

Zagrebačka 4, Umag

T R G d.o.o.

Ulica Ante Topić Mimare 1 A, Zagreb

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

Industrijska 30, Požega

OPTIMA FERUM d.o.o.

8 Ravnice br. 3, Zagreb

KONSTRUKTOR-HOTINA d.o.o.

32. Ulica br. 9/1, Blato