logo

Djelatnost carinskih posrednika

U ponudi za djelatnost carinskih posrednika se nalazi 74 dobavljača

ANCORIS d.o.o.

Pasjak 61, Šapjane

SRETNO PAŠKO SUNCE d.o.o.

Istarska 50, Novalja

EURO SISTEMI d.o.o.

Ribarska 22, Funtana

SUZI d.o.o.

Marčelji, Vrtače 4, Viškovo

GARMA d.o.o.

Trpimirova 4, Rijeka

VARIUS d.o.o.

Franje Čandeka 23/A, Rijeka

GLOBAL PAŠA d.o.o.

Kralja Tomislava 105, Crikvenica

DAMCO d.o.o.

Fiorella La Guardia 13, Rijeka

KAŠTEL JANJEVAL d.o.o.

Ulica Janjeval 5/A, Tribalj

TIPOGRAFIJA d.d. u stečaju

Joakima Rakovca 9, Umag

AS TRANS d.o.o.

Kukuljanovo 187/A, Kukuljanovo

STJEPAN PENDIĆ d.o.o.

Okršaj 20/A, Dražice

M. D. B. d.o.o.

Luki 6/A, Rijeka

AUTA MAROCCHI LOGISTIKA d.o.o.

Strossmayerova 16, Rijeka

TUTINI DVORI d.o.o.

Ive Vojnovića 5, Rijeka