logo

Davanje u zakup proizvodnih prostora

U ponudi za davanje u zakup proizvodnih prostora se nalazi 4 dobavljača

FILIR d.o.o.

Vijeća Europe 36, Vukovar

SIGNOPLAST d.o.o.

Sajmišna cesta 6, Zagreb

KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE d.o.o.

Fallerovo Šetalište 22, Zagreb

ORNO d.o.o. u stečaju

Sarajevska 48/a, Split