logo

Čišćenje ulica i pješačkih zona

U ponudi za čišćenje ulica i pješačkih zona se nalazi 57 dobavljača

USLUGA POREČ d.o.o.

Mlinska 1, Poreč

EKO - MURVICA d.o.o.

Trg Stjepana Radića 1/II, Crikvenica

KOMUNALAC d.o.o.

Jurdani 50/b, Jurdani

KD KOSTRENA d.o.o.

Žuknica 1/b, Kostrena

FLORA VTC d.o.o.

Vukovarska cesta 5, Virovitica

RUNOLIST d.o.o. Vrpolje

J. J. Štrosmajera 34, Vrpolje

ČISTOĆA d.o.o.

Ulica Stjepana Radića 33, Zadar

NEVKOŠ d.o.o.

Hrvoja Vukčića-Hrvatinića 10, Vinkovci

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.

Braće Radića 188, Našice

KD ČISTOĆA d.o.o.

Dolac 14, Rijeka

KOMUNALAC d.o.o.

Mosna ulica 15, Koprivnica

KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Trg Na Lokvi 3/a, Rovinj

KD ČRNIKA d.o.o.

Obala 72, Punat

KOMUNALIJE d.o.o.

Radnička cesta 61, Đurđevac

6. MAJ d.o.o.

Ulica Tribje 2, Umag