logo

Čišćenje svih vrsta objekata i prijevoznih sredstava

U ponudi za čišćenje svih vrsta objekata i prijevoznih sredstava se nalazi 120 dobavljača

SOLD j.d.o.o.

Sv. Brigite 30, Rovinj

GRABROVIĆ TRANSPORTI d.o.o.

Jurja Dobrile 10, Pazin

TAKO JE! j.d.o.o.

Nazorova 16, Pula

PULENA M. d.o.o.

Flanatička 11, Pula

BUDAK PRODUKT j.d.o.o.

Kranjci 18, Sveti Petar U Šumi

CUM CORDIS d.o.o.

Bezjaki 213 B, Sveti Petar U Šumi

M.K. NAUTICA d.o.o.

Dalmatinska 41, Rakalj

POD LINIJU j.d.o.o.

Brajkovići 19, Kanfanar

NOVOSEL j.d.o.o.

Muntrilj 0, Tinjan

DOMUS IN d.o.o.

Rumeni 22, Buzet

SAETA j.d.o.o.

Trg na križu 11, Rovinj

VEL d.o.o.

Tome Masaryka 19, Varaždin

INŽENJERING FIN d.o.o.

Dušani 74, Zarečje

VOX MARIS d.o.o.

A. Bronzina 2, Rovinj