logo

Armirano betonske konstrukcije

U ponudi za armirano betonske konstrukcije se nalazi 38 dobavljača

SARAĐEN d.o.o.

Stankovci 82, Stankovci

BETONSKI ELEMENTI d.o.o.

Bruna Bušića 70, Imotski

CON-TEH d.o.o.

Od Svetog Mihajla 4, Dubrovnik

CIGLENICA d.o.o.

Kupljenska 81, Zaprešić

B.T. PROJEKT

Kralja Zvonimira 73, Solin

STELA GRADNJA d.o.o.

Bilice II 46, Split

OSIJEK-KOTEKS dd

Šamačka 11, Osijek

GIP PIONIR d.o.o.

Zagrebačka 145 b, Zagreb

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274, Zagreb

VULIX d.o.o. "u stečaju"

Brsečinska 2/A, Dubrovnik

HVAR d.o.o.

Nikole Šubića Zrinskog 16/A, Samobor

IZGRADNJA d.o.o.

Ulica Kralja Zvonimira 45, Crikvenica

GENISTA d.o.o.

Put Supavla 1, Split